banner

Mapa kwalifikacji

Mapa kwalifikacji

Obecnie mapa kwalifikacji zawiera opisy 18 kwalifikacji, ale będzie systematycznie uzupełniana. Docelowo pokazane będą wszystkie kwalifikacje i istniejące powiązania pomiędzy nimi.

Powiązania te są wyrażone graficznie w postaci strzałek pokazujących kwalifikacje, które muszą poprzedzać inne kwalifikacje.

Przykłady powiązań:

  • żeby móc ubiegać się o świadectwo ukończenia gimnazjum trzeba mieć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • żeby móc ubiegać się o dyplom ukończenia studiów trzeba mieć maturę

Rysunek 1. Mapa kwalifikacji

(poniższy rysunek pokazuje powiązania pomiędzy 18 wybranymi kwalifikacjami)

Ścieżki rozwoju

Wybrane fragmenty mapy kwalifikacji pokazują różne ścieżki rozwoju. Jeżeli zostanie wybrana konkretna kwalifikacja, to w ścieżkach rozwoju zostaną pokazane:

  • drogi dojścia do danej kwalifikacji
  • dalsze możliwości rozwoju kwalifikacji (o ile ta kwalifikacja stanowi podbudowę dla następnych kwalifikacji)

Poniżej przedstawiono na rysunku ścieżki rozwoju uwzględniające kwalifikację matura.

Poniżej przedstawiono na rysunku ścieżki rozwoju uwzględniające kwalifikację florysta.