banner

Pomoc

Nawigacja:

Powiększania/Zmniejszanie - ruch kółkiem myszy (scroll), jeśli kursor umiesczony jest w obrębie rysunku

Przesunięcie całości - kliknięcie, przytrzymanie i przesunięcie myszą dowolnego punktu rysunku (ale nie kwalifikacji)

Przesunięcie węzła - kliknięcie, przytrzymanie i przesunięcie kwalifikacji

Zaznaczenie węzła - kliknięcie w nazwę wyróżnia kwalifikację i wszystkie jej powiązania

Odznaczenie węzła - kliknięcie w nazwę zaznaczonej uprzednio kwalifikacji

Wyświetlanie informacji o kwalifikacji - kliknięcie w nazwę danej kwalifikacji

Przykład:

Na rysunku poniżej zaznaczona jest kwalifikacja florysta i dwie krawędzie